6.2. Instinkti

Instinkts ir iedzimts uzvedības stereotips, kas tiek mantots no paaudzes uz paaudzi. Tā pamatā ir atsevišķi uzvedības akti, kas veido sarežģītu refleksu virkni. Vienas sugas īpatņiem instinkti ir līdzīgi. Instinktīvu dzīvnieka atbildes reakciju var izraisīt: smarža, krāsa, kustīgums un citi. Šie kairinātāji liecina par bara vadoņa, mātītes vai ienaidnieka parādīšanos dzīvnieka tuvumā. Instinkti nodrošina organisma sevišķi svarīgu funkciju izpildi neatkarīgi no nejaušībām un vides izmaiņām.

apkakles agāma
3. att. Apkakles agāma (Chlamydosaurus kingii)
normālā pozā
Foto no www.drellenrudolph.com
apkakles agāma
4. att. Apkakles agāma (Chlamydosaurus kingii)
iebiedēšanas pozā
Foto no www.drellenrudolph.com
Rubeņi cīnās par mātīšu labvēlību
5. att. Rubeņi (Tetrao tetrix ) cīnās par mātīšu labvēlību
Foto no http://www.peakdistrict-nationalpark.info