3.6. Dimanta un grafīta struktūra

Dimants un grafīts ir oglekļa alotropiskie veidi ar atšķirīgu struktūru un tāpēc arī ar atšķirīgām īpašībām. Oglekļa atomi dimantā ir izvietojušies tā, ka katrs oglekļa atoms ir saistīts ar četriem citiem oglekļa atomiem. Visas saites ir stipras, tāpēc šo struktūru ir grūti sagraut. Grafītam ir slāņaina struktūra. Katrā slānī saites ir ļoti stipras, bet starp slāņiem tās ir ļoti vājas. Tāpēc grafīts ir mīksts, jo atomu slāņi var viegli slīdēt cits gar citu.

 Dimanta  un grafīta fizikālo īpašību salīdzinājums

2.tabula

Dimants Grafīts
dimants

11.att.

grafīts

12.att.

Ļoti ciets Mīksts
Caurspīdīgs, bezkrāsains Necaurspīdīgs, tumši pelēkā krāsā
Elektrisko strāvu nevada Elektrisko strāvu vada samērā labi

1985. gadā nejauši atklāja vēl vienu oglekļa alotropisko veidu, ko nosauca par fulerēnu. Tas sastāv no atsevišķām oglekļa atomu kopām.