Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kurš apgalvojums ir patiess?

 

 

 

 


Tālāk

2. Kurš apgalvojums ir aplams?

 

 

 

 


Tālāk

3. Kāda ķīmiskā saite ir ūdeņraža molekulā?

 

 

 

 


Tālāk

4. Kāda saite ir skābekļa O2 molekulā, ja tajā ir kopīgi divi elektronu pāri?

 

 

 

 


Tālāk

5. Kāda saite veidojas, ja viens atoms elektronus pilnīgi atdevis otram atomam?

 

 

 

 


Tālāk

6. Kurā gadījumā tiek izmantota nanotehnoloģija?

 

 

 

 


Tālāk

7. No kādām elementārdaļiņām sastāv atomu kodoli?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kā sauc vielas, kuru atomu kodolos ir vienāds protonu skaits, bet dažāds neitronu skaits?

 

 

 

 


Tālāk

9. Urāna atoma kodols sabrūkot pārvēršas par toriju. Kurš reakcijas vienādojums ir patiess?

 

 

 

 


Tālāk

10. Traukā ir 4 moli radioaktīvas vielas, kuras pussabrukšanas periods ir 6 stundas. Cik molu sākotnējās radioaktīvās vielas būs pēc 12 stundām?

 

 

 

 


Tālāk

11. Ķīmisko elementu simboli ir aizstāti ar burtiem X, Y, Z. Kurā atbildē ir doti izotopi?

 

 

 

 


Tālāk

12. Kāda ķīmiskā saite veido vārāmās sāls kristālrežģi?

 

 

 

 


Tālāk

13. Cik protonu ir sēra atoma kodolā?

 

 

 

 


Tālāk

14. Cik neitronu ir cinka atoma kodolā?

 

 

 

 


Tālāk

15. Cik elektronu ir kalcija atomā?

 

 

 

 


Tālāk

16. Cik neitronu ir ūdeņraža atomā?

 

 

 

 


Tālāk

17. Kāda ķīmiskā saite veidojas nātrija hlorīdā NaCl?

 

 

 

 


Tālāk

18. Kura veida radioaktīvā starojuma izstarošana nemaina kodola sastāvu?

 

 

 

 


Tālāk

19. Kurā radioaktīvajā sabrukšanā no atoma tiek izmests elektrons?

 

 

 

 


Tālāk

20. Kā sauc atoma daļu, kurā koncentrēta gandrīz visa tā masa?

 

 

 

 


Tālāk

21. Kura elementārdaļiņa neatrodas atoma kodolā?

 

 

 

 


Tālāk

22. Kura elementārdaļiņa riņķo ap atoma kodolu?

 

 

 

 


Tālāk

23. Kura elementārdaļiņa nav ūdeņraža atomā?

 

 

 

 


Tālāk

24. Kāds atoms ir kopumā?

 

 

 

 


Tālāk

25. Kuru elementārdaļiņu skaits ir dažāds oglekļa izotopu atomos?

 

 

 

 


Tālāk

26. Kuru elementārdaļiņu skaits ir dažāds ūdeņraža izotopu atomos?

 

 

 

 


Tālāk

27. Kura ir pašlaik zināmā vismazākā vielas daļiņa?

 

 

 

 


Tālāk

28. Kāds elements veido dimantu un grafītu?

 

 

 

 


Tālāk

29. Kāds oglekļa veids ir fulerēns?

 

 

 

 


Tālāk

30. Kurā atbildē ir raksturots grafīts?

  M

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 30.