Oglekļa atomi var veidot dažādas virknes:

Lineāras:

Sazarotas:
 

Ciklus:
 

Starp oglekļa atomiem var būt arī divkārša saite vai trīskārša saite:
        — CH2=CH2—