Tabulā parādīti dažu savienojumu un to funkcionālo grupu piemēri.

Savienojumu klase Funkcionālā grupa piemērs
halogenatvasinājumi -F;   -Cl;   -Br;   -I CH3I   metiljodīds
spirti - OH (hidroksilgrupa) C2H5OH   etanols
aldehīdi -COH (aldehīdgrupa) CH3COH   acetaldehīds
karbonskābes -COOH (karboksilgrupa) CH3COOH   etiķskābe
nitrosavienojumi -NO2 (nitrogrupa) C2H5NO2   nitroetāns
amīni -NH2   (aminogrupa) C2H5NH2   etilamīns