Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus! Uzraksti oksidēšanās – reducēšanās reakcijas elektronu bilances vienādojumus gadījumos, kad ķīmiskas reakcija ir oksidēšanas - reducēšanas reakcija.

  1. Mg + O2
  2. Na2O + H2O
  3. C + O2
  4. Ba + Cl2
  5. P2O5 +H2O
  6. Li2O+H2O
  7. Fe+HCl
  8. Fe+Cl2
  9. SO2 +H2O
  10. Ba+H2O