Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kurš no savienojumiem ir organiska viela?

 

 

 

 


Tālāk

2. Kura no dotajām vienkāršām vielām ir nemetāls?

 

 

 

 


Tālāk

3. Kurš no savienojumiem ir bāze?

 

 

 

 


Tālāk

4. Kurš ir dotā ogļūdeņraža nosaukums                ?

 

 

 

 


Tālāk

5. Kurš ir savienojuma C2H6 nosaukums?

 

 

 

 


Tālāk

6. Kurai vielai atbilst dotais molekulas modelis?

 

 

 

 


Tālāk

7. Ogļūdeņražu degšanas rezultātā rodas...

 

 

 

 


Tālāk

8. Kura ir dotās ķīmiskās reakcijas koeficientu summa?

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

 

 

 

 


Tālāk

9. Kura ir oksidēšanas pakāpe elementam sēram ir savienojumā H2SO3?

 

 

 

 


Tālāk

10. Cik elektronus atdod sēra atoms reakcijā: S + O2 = SO2?

 

 

 

 


Tālāk

11. Kura no dotajām reakcijām nav oksidēšanas – reducēšanas reakcija?

 

 

 

 


Tālāk

12. Kurš savienojums jāieraksta „?” vietā dotajā pārvērtību virknē?

S → ? → H2SO3

 

 

 

 


Tālāk

13. Kuras vielas formula jāraksta dotajā reakcijas vienādojumā daudzpunktes vietā?

C2H2 + ... → CO2 + H2O

 

 

 

 


Tālāk

14. Kādu ekoloģisku problēmu rada akmeņogļu sadedzināšana?

 

 

 

 


Tālāk

15. Ķīmiskās reakcijas ātrumu palielina...

 

 

 

 


Tālāk

16. Kura funkcionālā grupa raksturīga spirtiem?

 

 

 

 


Tālāk

  17. Kuras reakcijas raksturīgas acetilēnam?

 

 

 

 


Tālāk

18. Dabasgāzes pamatsastāvdaļa ir...

 

 

 

 


Tālāk

19. Sadedzinot kurināmo bez skābekļa pietiekama daudzuma, rodas tvana gāze (tvans). Tā formula ir...

 

 

 

 


Tālāk

20. Kurš no dotajiem savienojumiem nav izomers?

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 20.