I

Visi termini A     B    C    D    E    G    H    I    J    L    M    N    O    P    R    T    V   

Izotopi ir viena un tā paša elementa atomi, kuros ir dažāds skaits neitronu, bet vienāds skaits protonu un elektronu.

Izšķiršanas spēja - ja mikroskopam tā ir 0,2 mm, tātad objektu, kas mazāks par šo izmēru, ieraudzīt nevar.