E

Visi termini A     B    C    D    E    G    H    I    J    L    M    N    O    P    R    T    V   

Elektronegativitāte - atoma spēja piesaistīt sev elektronu.

Elementārdaļiņas - elektroni, protoni un neitroni.

Elektrons – elementārdaļiņa ar negatīvu elektrisko lādiņu.