A

Visi termini A     B    C    D    E    G    H    I    J    L    M    N    O    P    R    T    V   

Atskaites punkts – punkts, no kura sāk mērīt koordinātas.

Ātrums – ķermeņa veiktais ceļš noteiktā laika intervālā.

Atvārsnītes – sīkas atverītes uz lapu virsmas, pa kurām notiek auga gāzu maiņa ar ārvidi.

ATF – adenozīntrifosforskābe - molekula, kuras ķīmiskajās saitēs uzkrājas šūnas rezerves enerģija.

Alotropija – viena un tā paša ķīmiskā elementa pastāvēšana divu vai vairāku vienkāršu vielu veidā.

Aktuators – ierīce, kura pēc elektriskā signāla saņemšanas no sensora   iedarbina kādu mehānismu. Aktuatori darbojas līdzīgi kā, piemēram, muskuļi organismā.