1.8. Inerce un masa.

Inerces un masas jēdzieni ir cieši saistīti. Inerce ir ķermeņa tieksme pretoties ātruma maiņai (pretoties spēkam, kas cenšas to paātrināt). Jo lielāka ķermeņa masa, jo lielāka tā inerce. Tātad, masa ir inerces mērs. Jo lielāka ķermeņa masa, jo lielāks spēks vajadzīgs, lai mainītu ķermeņa ātrumu.

Zēnu, kas stāv uz skrituļslidām, ir viegli iestumt. Automobili iestumt ir grūti, jo tā masa ir lielāka un līdz ar to ir lielāka arī inerce. Tāpēc mainīt automobiļa ātrumu (iestumt to) ir daudz grūtāk.

Katram ķermenim piemīt īpašība – ķermenis paliek mierā vai turpina savu vienmērīgu taisnlīnijas kustību tikmēr, kamēr tām tam pieliktie spēki to neizmaina. Šo īpašību sauc par inerci.
Ķermeņa inerces mērs (). Tas ir skatījums uz ķermeņa masu no mehānikas viedokļa un saista inerto masu ar spēku, kas darbojas uz ķermeni. Savukārt gravitācijas likumā () ietilpst gravitējošā masa, kas nosaka gravitējošo ķermeņu mijiedarbību. No vispārīgās relativitātes teorijas izriet, ka abas masas ir ekvivalentas.
     

Pastāv sakarība, kas saista spēku, kas darbojas uz ķermeni, ar ķermeņa masu un ķermenim piešķirto paātrinājumu.
Spēku mēra ņūtonos (N).

Spēks, masa un paātrinājums


Fizikālais lielums

Apzīmējums

Mērvienība
Lieluma aprēķināšanas formula
Spēks F N F = ma

Masa

m

kg

Paātrinājums

a

m/s2