Projekta "Dabaszinības un matemātika" speciālistu publikācijas:

-"Terra" 2006.gada Nr.1 Fiziku mācīties būs interesanti. [PDF]

-"Terra" 2006.gada Nr.3 Matemātika skolā šodien un rīt. [PDF]

-"Terra" 2006.gada Nr. 4 Bioloģija skolā šodien un rīt. [PDF]

-"Terra" 2006.gada Nr.5 Ķīmija skolā šodien un rīt. [PDF]

-"Terra" 2006.gada Nr.6 Dabaszinības ir nepieciešamas. [PDF]

 

Citas noderīgas publikācijas:

- Eiropas Komisijas programmas „Izglītība un apmācība 2010” izglītības speciālistu izvērtējums par dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetu mācīšanu Latvijas skolās. [PDF angļu valodā]

- Eiropas Savienības ekspertu grupa ir sagatavojusi pētījumu par dabaszinātņu izglītību. Pētījuma secinājumi ir apkopoti materiālā „Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe”. [PDF angļu valodā] 

- Izraēlas eksperta Abrahama Arcavi publikācija par simbolu izmantošanu matemātikas apguvē „Developing and Using Symbol Sense in Mathematics”. [PDF angļu valodā]

- Izraēlas ekspertu Abrahama Arcavi, Nurid Hadas un Ronnie Karsenty publikācija par matemātikas mācīšanu skolēniem ar zemiem sasniegumiem „Exploring Informal Mathematical Products of Low Achievers at the Secondary School Level”. [PDF angļu valodā]

- Izraēlas eksperta Abrahama Arcavi publikācija par vizualizācijas lomu matemātikas apguvē „The Role of Visual Representations in the Learning of Mathematics”. [PDF angļu valodā]