Aizvadīta pirmā tikšanās Gēteborgā Nordplus programmas projekta ietvaros, iegūti jauni kontakti ar ziemeļvalstu kolēģiem un jaunas idejas matemātikas mācīšanai sākumskolā.

2022. gada novembrī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra matemātikas ekspertes Ilze France, Ildze Čakāne un Marta Mikīte kopā ar 4 skolotājām  - Līgu Dūmiņu un Beāti Lozbergu no privātās sākumskolas DOMDARIS un Maritu Dzeni un Ingrīdu Brizgu no Cēsu 2. pamatskolas, devās uz Gēteborgu, lai klātienē tiktos ar projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” partneriem – matemātikas ekspertiem no Gēteborgas Universitātes un Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes, skolotājiem no Stavset skolas un Berg skolas Norvēģijā, Skogstorps skolas Falkenbergā Zviedrijā. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazina Gēteborgas Universitātes Nacionālā matemātikas izglītības centra darbību, aktivitātes, plašo matemātikas grāmatu bibliotēku, kā arī lielo materiālu klāstu, kas palīdz attīstīt skolēnu izpratni matemātikā, izmantojot dažādas reprezentācijas.

Skolotāji dalījās ar labās prakses piemēriem attiecībā uz matemātikas mācīšanu sākumskolā, uzsvaru liekot uz skaitļu izpratnes veidošanu.

Skolotāja Ingrīda Brizga: 
Ieguvu apstiprinājumu, ka matemātisko prasmju pēctecīgas apguves pamatā ir bērna daudzveidīga praktiskā darbība - darbošanās ar priekšmetiem, dažādiem modeļiem, skaitļu attēlojumiem. Tos izmantojot atkārtoti, skolēni gūst lielāku izpratni. Ir svarīgi daudz vingrināties, izmantojot  papīra modeļus, klucīšus, skaitļu taisni, pierakstot arī skaitļus, darbības  ar simboliem, tikai pēc tam pārejot pie mērķtiecīgas vingrināšanās.