Profesionālā pilnveide visiem skolas skolotājiem

Ja esi skolas vadītājs, dabaszinātņu, literatūras vai jebkura cita mācību priekšmeta skolotājs un esi ieinteresēts uz kvalitatīvām pārmaiņām savā skolā, turklāt gatavs mācīties skolas komandā, piedāvājam tavā skolā īstenot divas profesionālās pilnveides programmas:

 1. Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda
 (12 stundas)
Efektīvas, uz skolēna mācīšanos vērstas stundas pazīmes; plānošana uz skolēnam sasniedzamo rezultātu; atgriezeniskā saite par sasniegto; stundas organizatoriskā struktūra; mācīšanās modeļi dažādu prasmju attīstīšanai. Stundu vērošana un  analīze kā skolotāju  profesionālā pilnveide; tās  mērķi, formas, norise. 


2. Skolēnu mācīšanās motivācijas sekmēšana
  (12 stundas)
Mācību saturs, uzdevumi un teksti, kas sekmē skolēna motivāciju mācīties.
Mācību process, kas sekmē skolēna motivāciju mācīties.
Motivējošas darbības skolotāja praksē.

Interesē citi nodarbību temati? Sazinies ar LU DZM IC! Esam elastīgi – veidojam jaunas programmas, piemēram, par mācību procesa diferencēšanu, konkrētu prasmju mācīšanu u.c. 

Ja vēlies noorganizēt kopīgas nodarbības visiem savas skolas skolotājiem, raksti uz siic@lu.lv vai zvani uz 67033741. Par vietu un laiku iespējams individuāli vienoties.