Tiešsaistes konference skolotājiem, akcentējot STEM nozīmību mācību saturā

Konferences atklāšana

 • Reinis Znotiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs 

Video: https://bit.ly/2YTSLPt

 • Valdis Segliņš, Latvijas Universitātes prorektors

Video: https://bit.ly/3lF7Gqk

1. Iedvesmas lekcija: "Kā mācīt skolēnam domāt apgūstot STEM?" 

Piedalās:

 • Uldis Dzērve, LU Staprnozaru izglītības inovāciju centrs

Video: https://bit.ly/3gOgl6c

2. Prātnieku laboratorijas piemēri skolotājam un skolēnam STEM mācīšanai:

Piedalās:

 • Ilze France, LU SIIC, Prātnieku laboratorijas vadītāja
 • Maija Sjomkāne, Prātnieku laboratorijas nodarbību vadītāja, LU Skaitliskās modelēšanas institūts
 • Līga Zālīte, Prātnieku laboratorijas nodarbību vadītāja, Rīgas Franču licejs

Video: https://bit.ly/3jzvz0U

3.Skolu pieredzes stāsti īstenojot Prātnieku laboratorijas veidoto saturu

Piedalās:

 • Dace Namsone, LU SIIC
 • Ilze France, LU SIIC
 • Svetlana Rudzīte, Saldus vidusskola
 • Zina Jonušaite, Babītes vidusskola
 • Kārlis Daģis, Jelgavas Valsts ģimnāzija

Video: https://bit.ly/2QF6C7T
 

Konferencē rādītos materiālus iespējams apskatīt šeit:

1. Prātnieku laboratorijas piedāvātie stundu piemēri: https://www.siic.lu.lv/…/metodiskais-m…/
2. Skolotāju izaugsmes atgādnes: https://www.siic.lu.lv/…/atgadnes-skol…/

Paldies Latvijas Universitātes fonds un mecenātam SIA Mikrotīkls par iespēju īstenot Prātnieku Laboratorijas projektu skolēniem un skolotājiem!