Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei

Prātnieku laboratorija piedāvā 24 stundu profesionālās pilnveides programmas "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei" divus moduļus, Dabaszinības II un Matemātika II,kuros tiek izmantoti Prātnieku laboratorijas 4. klases satura piemēri un metodika.

To pamatā ir praksē un pētniecībā balstītas atziņas uz LU SIIC izstrādātā skolēnu interešu izglītības programmas “Prātnieku laboratorija” satura.

Nodarbībās skolotājiem būs iespēja analizēt mācību situācijas, nodarbību plānu piemērus, veikt metodiskus uzdevumus, iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju apguves pieejām, kas vērstas uz skolēna prasmju pārnesuma veidošanu. Paredzēts skolotāju patstāvīgs darbs nodarbību starplaikā.

PIETEIKTIES KURSIEM (24 stundas)

 

Kursa moduļi:

MATEMĀTIKA II (12 stundas)DABASZINĪBAS (12 stundas)
SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

► Izpratne un zināšanas par iespējām padziļināti veidot mācību saturu 4.-6. klasei:

matemātikādabaszinībās

► Prasme padziļinātā mācīšanās procesā izmantot:

informācijas apstrādes, algoritmu un stratēģiju apguvipētnieciskās darbības, inženierdizaina apguvi dabaszinībās un radošuma attīstīšanas elementus

sasaistot to ar matemātiskās modelēšanas un inženierdizaina apguvi sākumskolas skolēniem

► Praktizēšanās programmas “Prātnieku laboratorija” matemātikas un dabaszinību bloku nodarbību piemēru paraugu izmantošanā

Pēc programmas apguves kursu dalībniekiem ir pieeja "Prātnieku laboratorijas" nodarbību materiāliem 4. klasei.

 

Apskatītās tēmas:

 
  • Informācijas apstrāde izmantojot Venna diagramas un grafus
  • Algoritmu veidošanas prasmju apgūšana izmantojot šifrēšanu
  • Stratēģiju radīšana un izmantošana spēļu veidošanā
  • Inženiertehniskā dizaina sasaiste ar matemātiskajiem modeļiem.
 
 
  • Pētniecisko un inženiertehniskā dizaina prasmju lietošana,
  • Kopskarību eksperimenta veidošana un ilglaicīga pētījuma veikšana
  • Kopējā sasaiste ar inženiertehnisko dizaina procesu
 

 

Programmas izmaksas vienam dalībniekam: 90 Eur

 

PIETEIKTIES KURSIEM

 

Aktuālo grupu nodarbību datumi:

1. grupa2. grupa
13.sept.23.okt.24.okt.20.nov.4.okt.25.okt.26.okt.27.nov.

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 67033740 vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.rutina@lu.lv