1. uzdevums

Izmantojot Virtuālo laboratoriju, nosaki 1. tabulā norādīto sāļu šķīdumu krāsas! Ieraksti tās 1. tabulā!

Sāļu ūdensšķīdumi. Sāļu ūdensšķīdumu krāsa. Atbilde
CuSO4    Zils
Fe(NO3)3  Dzeltens
Ni(NO3)2    Zaļš
Al(NO3)3    Bezkrāsains
Pb(NO3)2     Bezkrāsains
Ba(NO3)2     Bezkrāsains
Atbildes