Saka, ka vektori  , kuri atrodas uz vienas vai uz paralēlām taisnēm, ir vienādi vērsti, ja vienādi vērsti ir stari AB un CD; raksta  (zīm.a). Ja stari AB un CD ir pretēji vērsti, tad saka, ka vektori  ir pretēji vērsti vektori; raksta  (zīm.b)