Funkcija y=cos x

Definīcijas apgabals
D(y)=R .

Vērtību apgabals
E(y)=[-1;1].

Periodiska funkcija ar periodu T =2π.

Pāra funkcija, t.i.,
cos(-x)=cos x.

Grafiks – sinusoīda.