4. uzdevums

4. Aprēķini izteiksmes vērtību un noskaidro, vai dotais skaitlis ir racionāls!
a)
b)
c)
d)

Atbilde:

a) 15,8; iegūtā atbilde ir racionāls skaitlis.
b) 84; iegūtā atbilde ir racionāls skaitlis.
c) ; iegūtā atbilde nav racionāls skaitlis.
d) 3; iegūtā atbilde ir racionāls skaitlis.