5. uzdevums

Atrisini vienādojumu, lietojot substitūcijas metodi! (x2 + 2x)2 – 14(x2 + 2x) – 15 = 0

Atbilde:

x1 = – 5;  x2 = –1;  x3 = 3