A

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Augoša virkne

Ja virknes katrs loceklis ir lielāks nekā iepriekšējais, t.i., ja jebkuram n ir spēkā nevienādība an+1 > an, tad virkni sauc par augošu virkni.

Aritmētiskā progresija

Virkni, kurā katru nākamo locekli iegūst iepriekšējam pieskaitot vienu un to pašu skaitli, sauc par aritmētisko progresiju. Šo skaitli sauc par aritmētiskās progresijas diferenci un apzīmē ar d.

Tātad, a2 = a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d,..., an = an−1 + d.

Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa aprēķināšanas formula

ir an = a1 +(n − 1)∙ d

Aritmētiskās progresijas pirmo n locekļu summas aprēķināšanas formula

Algebriska izteiksme

Ja matemātiskā izteiksmē bez skaitļiem un darbības zīmēm ir arī mainīgie, kas apzīmēti ar burtiem, tad to sauc par algebrisku izteiksmi.