B

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Bezgalīga virkne

Virkni sauc par bezgalīgu, ja tās locekļu skaits nav galīgs.