D

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Definīcijas apgabals

Kopu X, kas satur visas pieļaujamās funkcijas f argumenta vērtības, sauc par funkcijas f definīcijas apgabalu un apzīmē ar D(f).

Dilstoša virkne

Ja virknes katrs loceklis ir mazāks nekā iepriekšējais, t.i., ja jebkuram n ir spēkā nevienādība, tad virkni sauc par dilstošu virkni.