K

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Kvadrātfunkcija

Funkciju y=ax2 + bx +c (a, b, cR, un a0)sauc par kvadrātfunkciju.

Kopa

Ar kopu parasti saprot dažādu objektu, priekšmetu, elementu apkopojumu, kas apvienoti pēc kaut kādas kopīgas pazīmes. Piemēram, klases skolēnu kopa, visu vēlētāju kopa, naturālo skaitļu kopa, to skaitļu kopa, kuri dalās ar skaitli 5 u.t.t.