L

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Lineāra funkcija

Funkciju y=kx+b, kur kR un bR, sauc par lineāru funkciju.

Logaritmiskā funkcija

Logaritmiskā funkcija ir funkcija, kuras pieraksta vispārīgais veids ir y = loga x, kur a>0, a1.