N

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Nulles vektors

Ja vektora sākumpunkts sakrīt ar tā galapunktu, tad iegūst nulles vektoru, un to apzīmē ar .

Nemainīga virkne

Virkni, kuras vispārīgais loceklis (an) nav atkarīgs no n vērtības sauc par nemainīgu jeb konstantu virkni.
Piemēram, virkne 4; 4; 4; 4..., kuras visi elementi ir skaitlis 4, ir nemainīga virkne.

Nepāra funkcija

Funkciju f(x)sauc par nepāra funkciju, ja katram x no tās definīcijas apgabala ir spēkā vienādība f(−x)=− f(x). Nepāra funkcijas grafiks ir simetrisks attiecībā pret koordinātu sākumpunktu.