P

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Pakāpes funkcija

Par pakāpes funkciju sauc funkciju, kas izsakāma ar formulu y = xa, kur aR.

Periodiska funkcija

Funkciju f(x) sauc par periodisku funkciju, ja eksistē tāds skaitlis T 0, T > 0, ka ar katru argumenta x vērtību ir spēkā vienādība f(x + T) = f(x). Pēc absolūtās vērtības mazāko no šiem skaitļiem T sauc par funkcijas periodu.

Pāra funkcija

Funkciju f(x) sauc par pāra funkciju, ja katram x no tās definīcijas apgabala ir spēkā vienādība f(x) = f(−x). Pāra funkcijas grafiks ir simetrisks pret Oy asi.