M

A    B    D    E    F    G    K    L    M    N    P    V   

Maiņzīmju rinda

Virkni, kuras elementi pārmaiņus ir pozitīvi un negatīvi skaitļi, sauc par maiņzīmju virkni.

Piemēram, virkne -1; 3; -5; 7; -9; 11 ir maiņzīmju virkne.