Par programmu

Programmas sākumā Jums tiek piedāvātas divas izvēlnes.

Saturs. Aktivizējot šo izvēlni vienmēr nonāksiet programmas sākuma stāvoklī. Uz ekrāna būs redzams tematiskais satura rādītājs. Izvēloties kādu no nodaļām atvērsies temata apakšnodaļu rādītājs. Savukārt izvēloties kādu no temata apakšnodaļām kļūst pieejamas jaunas izvēlnes, kuru saturs ir saistīts ar izvēlēto tematu.

Uzziņas. Šajā izvēlnē Jūs pašlaik atrodaties. Izvēlne satur trīs informatīvas apakšnodaļas. Vārdnīca. Skaidrojošā vārdnīca, kurā apkopoti mācību materiālā izmantotie termini. Par disku- informācija par programmatūras uzstādīšanu, datoram izvirzītajām tehniskajām prasībām un īss programmas darbības apraksts.  

Izvēlnes, kuras saistītas ar temata apakšnodaļām.

Risinām kopā. Izzvēlne satur vienu vai vairākus uzdevumus, kuru risinājums tiek skaidrots pa posmiem, jeb soļiem. Uz ekrāna redzams skaitliskais risinājums ar komentāru. Lai risinājumu turpinātu līdz atbildei jāizvēlas uz ekrāna redzamā   komanda „tālāk” . Lai izvēlētos citu uzdevumu jāatgriežas uz izvēlni Risinām kopā.

Risini pats. Izzvēlne satur vienu vai vairākus uzdevumus, kuri jāatrisina patstāvīgi. Uzdevumiem dots pareizais skaitliskais rezultāts, kuru var apskatīt aktivizējot komandu „Atrisinājums” Lai izvēlētos citu pārbaudes uzdevumumu jāatgriežas uz izvēlni Risini pats.

Pārbaudi sevi. Izzvēlne satur vienu, vai vairākus testus, kuros jāizvēlas pareizais atbildes variants. Testa beigās redzami to jautājumu kārtas numuri, uz kuriem atbildēts nepareizi. Izvēloties no saraksta nepareizi atbildētā jautājuma numuru iespējams uzzināt pareizo atbildi un īsu paskaidrojumu. Testa laikā aktivizējot saiti „ atgriezties pie pirmā jautājuma ” , nonākam testa sākumā, saglabājot ievadītās atbildes. Tādējādi tiek dota iespēja vēlreiz pārskatīt ievadītās atbildes un mainīt izvēli. Lai pildītu testu atkārtoti vēlreiz jāizvēlas Pārbaudi sevi.

Tehniskās prasības datoram.

Operētājsistēma Windows 98SE vai jaunāka , interneta pārlūkprogramma   Internet Explorer 6.0, operatīvajai sistēmai atbilstoša atmiņas apjoms, CD- lasīšanas iekārta, monitors ar izšķirtspēju SVGA 1024×768 vai labāku. Programmas izmantošana uz monitora ar mazāku punktu skaitu var izraisīt attēla kvalitātes zudumus un programmas lietošanas neērtības.

Programmatūras uzstādīšana.

Diska materiālā iekļauto modeļu darbībai ir nepieciešams uzstādīt atbalsta programmu: Geonext,   kura savukārt izmanto Javas ™ Runtime Environment. Lai varētu veikt minēto programmu uzstādīšanu Jums ir nepieciešamas administratora tiesības darbā ar šo datoru (oprētājsistēmas jaunākas par Win98 gadījumā). Ja Jūsu tiesības darbā ar datoru neatbilst šai prasībai   lūdziet palīgā Jūsu sistēmas administratoru. Lai izmantotu šajā diskā iekļautās programmu versijas aktivizējiet saiti : uzstādīt   Geonext un tā atbalsta komponentes no diska.   Ja vēlaties izmantot internetā pieejamās   programmu versijas   izmantojiet saiti:   http://geonext.uni-bayreuth.de . Uzstādot programmatūru neaizmirstiet par latviešu valodas izvēles iespēju.

  Animāciju darbībai ir nepieciešams Adobe Flasch Player spraudnis. Lai uzstādītu spraudni aktivizējiet saiti: no diska vai izmantojot interneta pieslēgumu.