4.1. Rotācijas ķermeņa, rotācijas ass, veidules jēdzieni

Rotācijas ķermenis ir ķermenis, kuru iegūst kādas plaknes figūras visiem punktiem rotējot ap taisni, kas atrodas tajā pašā plaknē.

Taisni, ap kuru rotē plaknes figūra, sauc par rotācijas asi (animācijā taisne m ).

Rotējošās figūras līniju k (skat. zīmējumu) sauc par rotācijas ķermeņa veiduli.