BIOLOĢIJA
7. klase 4. temats Augu daudzveidība un sistemātika
Vizuālie materiāli
Augu daudzveidība Datorprezentācija
Viendīgļlapju un divdīgļlapju raksturīgās pazīmes 1 Animācija
Viendīgļlapju un divdīgļlapju raksturīgās pazīmes 2 Animācija
Augu ārējās pazīmes Datorprezentācija
Ārstniecības augu ievākšana Animācija
Aveņu tējas pagatavošana Animācija
Augu attēli Attēli
Augu ārējās pazīmes Attēli
Ziedaugu noteicējs Attēli
Augu noteikšana Datorprezentācija