Atbalsta materiāli

Atbalsta materiālu elektroniskais salikums

Elektroniskie atbalsta materiāli fizikā 8.-9.klasei

Elektroniskie atbalsta materiāli matemātikā 7.-9.klasei

Elektroniskie atbalsta materiāli ķīmijā 8.-9.klasei

Elektroniskie atbalsta materiāli bioloģijā 7. -9.klasei

Atbalsta materiāli 10.-12.klasei

Atbalsta materiāli fizikā

Atbalsta materiāli matemātikā

Atbalsta materiāli ķīmijā

Atbalsta materiāli bioloģijā

Atbalsta materiāli dabaszinībās


Materiālu tulkojumi krievu valodā.

Fizika 8.klasei   Fizika 9.klasei
Matemātika 7.klasei   Matemātika 8.klasei   Matemātika 9.klasei
Ķīmija 8.klasei   Ķīmija 9.klasei
Bioloģija 7.klasei   Bioloģija 8.klasei   Bioloģija 9.klasei