Programmas mērķauditorija

Mācību līdzekļu autori un recenzenti atbilstoši Valsts izglītības satura centra noteiktajām prioritātēm.

Programmas mērķis: pilnveidot mācību līdzekļu autoru un recenzentu profesionālo kompetenci par  mācīšanas pieejas maiņas pilnveidotā mācību satura apguvei atsegšanu mācību līdzekļos.

Plānotie rezultāti: nodarbību apguves rezultātā dalībnieks būs paplašinājis izpratni par pilnveidotā mācību satura prioritātēm un pieeju to realizēšanai, par mācību satura reprezentāciju skolēniem atbilstošā veidā, par pieejām un rīkiem, kā to iestrādāt mācību līdzekļos un kā mācību līdzekļus izvērtēt atbilstoši kritērijiem.


  • Kā arī Valsts izglītības satura centra mājaslapā: ADRESE
  • Vairāk par aktuālajiem kursiem šeit (VISC kursi): ADRESE

 

Aicinām arī sekot līdzi LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra aktualitātēm:

Mājaslapā: www.siic.lu.lv

Faceoobk: www.facebook.com/siic.lu

LU SIIC projekts sākumskolā Prātnieku laboratorija: www.facebook.com/pratnieku.laboratorija

 

Informācijai par profesionālās pilnveides kursiem:

Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
mob. 29145697
dace.rutina@lu.lv