Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagogu tālākizglītība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.01.2018

Pedagogu tālākizglītība 

Informācija par organizētajiem tālākizglītības kursiem, semināriem, lekcijām ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos un citām profesionālās pilnveides iespējām.

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs aicina skolotājus mācīties kopa un pilnveidot prasmes, kā organizēt mūsdienīgu mācību procesu, kā vadīt un vērtēt skolēnu pētniecisko darbību vadīšana, kā strādāt ar informācijas tehnoloģijām u.c. 

Sīkāka informācija par skolotāju profesionālo pilnveidi šeit.
Daudzveidīgi mācību un metodiskie materiāli 


Ar 2011./2012. mācību gada sākumu vairāk nekā 750 mācību iestādēs ir pieejami projektā "Dabaszinātnes un matemātika" izstrādātie elektroniskie un drukātie mācību materiāli bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā 7. – 9. klasei. 

Materiālu komplekts izstrādāts 3 gadu laikā, projektam sadarbojies ar pašvaldībām, uzņēmējiem, skolām un augstskolām. Tas ietver 66 dažādas inovatīvas izstrādnes,  lai atbalstītu skolotāju mācot un skolēnus mācoties: mācību priekšmetu programmas, mācību spēles, brošūras un rokasgrāmatas skolotājiem, mācību filmas, elektroniskos un drukātos materiālus, kuros iekļautas prezentācijas, animācijas, video, interaktīvās tāfeles materiāli, laboratorijas darbu piemēri, mūsdienīgu mācību stundu piemēri u.c. Līdz šim nebijusi ir iespēja izmantot skolotāju atbalsta materiālu elektronisko salikumu centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv . Tajā vienotā sistēmā pieejami visi izveidotie skolotāju atbalsta materiāli.

Elektroniskie materiāli, mācību filmas un metodiskie materiāli pieejami skolās, kā arī Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē:


Materiālu komplekts veidots tā, lai skolēns mācību vielu bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā apgūtu sev pievilcīgā veidā un prastu iegūtās zināšanas un prasmes izmantot dzīvē. Gan drukātajos, gan elektroniskajos materiālos iestrādāta mūsdienīga pieeja, lai skolēns apgūtu personīgi nozīmīgu, ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi attīstot dzīvei nepieciešamās prasmes. 

Visi materiāli un tajos iestrādātās metodes pārbaudīti praksē 64 projekta izmēģinājuma skolās Latvijā. Kā rāda, projekta izmēģinājuma skolu pieredze, jaunā pieeja ir attaisnojusies – auguši gan skolēnu mācību sasniegumi bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā, gan arī viņu motivācija mācīties eksaktos mācību priekšmetus. 8.klases skolēnu aptaujā par pārmaiņām skolā, skolēni atzinuši, ka „tagad visu var daudz labāk saprast”, „stundas kļuvušas daudz interesantākas”, „ir lielāka vēlme mācīties”.

2010./2011. mācību gada sākumā visās Latvijas skolās, kurās īsteno pamatizglītības programmas, tika nogādāts pirmais projektā izveidoto materiālu komplekts dabaszinātnēs un matemātikā 7. - 9. klasei. Pirmajā komplektā pavisam ietilpa 28 dažādi materiāli skolēna un skolotāja atbalstam:

•   elektroniskie mācību materiāli skolēnam „Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai” matemātikā, bioloģijā 7.klasei un fizikā, ķīmijā 8.klasei, kas ietver īsu interaktīvu svarīgāko teorijas jautājumu izklāstu, animācijas, video materiālus, pašpārbaudes testus;
•  mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā, kas tapušas sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem un zinātniskajām iestādēm, atsevišķu mācību tematu ilustrēšanai ar reāliem dzīves piemēriem;
•    divas dažādas mācību spēles katrā no dabaszinātņu un matemātikas priekšmetiem:
-bioloģijā “Pazīsti Latvijas ziedaugus” un “Pazīsti Latvijas sporaugus un kailsēkļus”;
-ķīmijā “Ķīmisko savienojumu formulas un nosaukumi” un “Skābju, bāzu un sāļu sastāva modelēšana”;
-matemātikā “Simetriskas figūras veidošana” un “Nevienādību trimino”;
-fizikā “Staru gaitas eksperts” un “Atrodi atbilstošo”.
•   informatīvi metodiska brošūra „Dabaszinātnes un matemātika skolā – mūsdienīgi!”;
•  mācību metodiskie plakāti par novitātēm mācību procesā „Esi pētnieks!” un „Informācijas tehnoloģijas mācību procesā”;
•  elektroniskie materiāli „Vizuālie materiāli” matemātikā, bioloģijā 7.klasei un fizikā, ķīmijā 8.klasei, kas ietver uzskates materiālus, prezentācijas, animācijas, virtuālās laboratorijas un materiālus interaktīvajai tāfelei;
•   metodiskā literatūru.

Materiāli 10. – 12. klasēm ar mūsdienīgu pieeju eksaktajiem mācību priekšmetiem visās Latvijas skolās pieejami jau kopš 2008. gada.

Jautājumus un komentārus par materiāliem , lūdzam sūtīt mums uz e-pastu: siic@lu.lv .

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67033740, 67033741
E-pasts: liga.cakane@lu.lv