Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekselences balvas nolikums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.01.2018

1.     Ekselences balvas saņēmēji

Ekselences balva tiek piešķirta bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājiem, kas:

 

 •      māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem;
 •      rosina skolēniem darboties kā pētniekiem;
 •      aicina skolēniem izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības;
 •      vada stundas arī ārpus klases – dabā, uzņēmumā, zinātnes centrā vai citur;
 •      mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido;
 •      dalās pieredzē ar kolēģiem;
 •      ieinteresē skolēnus mācīties un palīdz sasniegt labākos rezultātus;
 •      ir ieguvis labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

 2.     Ekselences balvas apraksts

 Ekselences balvu skolotājam veido:  

 

 •      mākslinieciski izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs;
 •      naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;
 •      balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;
 •      izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts.

 

Dalībai klātienes kārtā tiek izvirzīti skolotāji, kuri neklātienes kārtā ieguvuši vislielāko punktu skaitu atbilstoši šādiem kritērijiem:

 •      skolotājs skolēniem māca būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, izmantot informāciju tehnoloģiju priekšrocības, mācību stundas notiek arī ārpus klases – dabā, uzņēmumā, zinātnes centrā vai citur;
 •       skolotājam ir vismaz 3 gadu darba pieredze; skolotājs mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido un dalās pieredzē par savu darbu;
 •       skolotājs ieinteresē mācīties, palīdz katram skolēnam sasniegt labākos rezultātus, skolēnu rezultāti kopumā ir labi;
 •       skolotājam ir laba reputācija skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

Pilnais nolikums pieejams šeit.