Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kolektīvā monogrāfija "Mācīšanās lietpratībai"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.06.2018.

Zin., red. D. Namsone

Lit., red. E. Vējiņš

2018

263 lpp.

PDF

Zane Oliņa, Dace Namsone, Ilze France

1. Nodaļa. Kompetence kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts

Dace Namsone, Zane Oliņa

2. Nodaļa. Kas ir mācīšanās iedziļinoties jeb kādā procesā mācīšanās rezultāts var būt kompetence

Dace Namsone, Zane Oliņa

3. Nodaļa. Kā vērtē kompleksu sniegumu

Līga Čakāne, Dace Namsone, Pāvels Pestovs, Dace Bērtule

4. Nodaļa. Ko rāda makrolīmeņa vērtēšanas darbu analīze eksaktajos mācību priekšmetos trīs gadu periodā

Līga Čakāne

5. Nodaļa. Formatīvās vērtēšanas lomas pastiprināšanās, īstenojot mācīšanos iedziļinoties

Dace Namsone, Jeļena Volkinšteine, Gunta Lāce

6. Nodaļa. Skolotājam nepieciešamās kompetences

Dace Namsone, Līga Čakāne, Jeļena Volkinšteine, Anete Butkēviča

7. Nodaļa. Kā novērtēt skolotāju sniegumu un mērķtiecīgi pilnveidot skolotāju prasmes

Inese Dudareva

8. Nodaļa. Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam

Jāzeps Logins

9. Nodaļa. Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā

Līga Čakāne, Anete Butkēviča

10. Nodaļa. Inovāciju pārnese skolā un starp skolām