Profesionālā pilnveide dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem

Ja esi bioloģijas, fizikas, ķīmijas vai matemātikas skolotājs , kurš vēlas mācīties profesionālu ekspertu vadībā, izmantojot inovatīvas mācīšanās formas, piedāvājam tev izvēlēties kādu no 3 DZM IC profesionālās pilnveides programmām. 
Katras programmas apjoms ir 12 stundas. Mācības notiek 20-25 cilvēku grupā. To ilgums - 2 dienas.

Bioloģijas skolotājiem 

3 programmas - katra 12 h

1. Kā mācīt bioloģijas saturu, izmantojot modelēšanu? 
Kuri ir tie bioloģijas satura jautājumi, kurus skolēni visefektīvāk var apgūt izmantojot gatavus modeļus vai pašiem tādus veidojot. Aplūkosim modelēšanu kā  iespēju veicināt skolēnu dziļāku izpratni par dzīvās dabas uzbūvi, funkcijām un likumsakarībām. 

2. Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība bioloģijas stundās* 

3. Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana bioloģijas  stundās**

Fizikas skolotājiem 

3 programmas - katra 12 h  

1. Kā mācīt par kustību un spēkiem? 
Aplūkosim dažāda veida modeļus, uzdevumus un mācību aktivitātes, kas var palīdzēt veidot skolēniem dziļāku izpratni par procesiem mehānikā. 

2. Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība fizikas stundās* 

3. Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana fizikas stundās**


Ķīmijas skolotājiem
  
3 programmas - katra 12 h  

1. Kā mācīt par oksidēšanās - reducēšanās procesiem? 

Modelēsim mācību stundas un analizēsim, kā skolēniem palīdzēt saprast un skaidrot oksidēšanās - reducēšanās procesus, kurus iespējams novērot dabā, sadzīvē, ķīmijas stundā. Domāsim, kā visveiksmīgāk palīdzēt skolēniem veidot pārnesumu uz mikropasauli - skaidrot notiekošo atomu un molekulu līmenī, kā mācīt procesu pierakstīt, izmantojot ķīmijas valodu.

2. Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība ķīmijas stundās* 

3. Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana ķīmijas stundās**


Matemātikas skolotājiem

3 programmas - katra 12 h  

1. Kā mācīt par sakarībām un funkcijām? 
Gan matemātikā, gan citās dzīves jomās viena lieluma izmaiņas izraisa cita lieluma izmaiņas. Meklēsim veidus, kā visveiksmīgāk mācīt saprast un aprakstīt šīs sakarības, maksimāli balstoties uz iepriekšējo pieredzi, nevis apgūstot katru nākamo funkciju veidu kā kaut ko pilnīgi jaunu. 

2. Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība matemātikas stundās*

3. Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana matemātikas stundās**    


  
*Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība
Pētnieciskās darbības prasmes ir prasmju kopums, kas dod iespēju pāriet no reproduktīvas darbības uz produktīvu. Kā palīdzēt skolēnam tās attīstīt? Kā visveiksmīgāk organizēt  pētniecisko darbību mācību stundā? Nodarbībās modelēsim un analizēsim situācijas, mācīsimies no pozitīviem pieredzes piemēriem.

**Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana
Dažādas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ieņem aizvien lielāku lomu mūsu dzīvē. Tām vieta arī mācību procesā. Kādi ir specifiskie rīki un programmas, ko varam izmantot savā mācību priekšmetā? Kā mērķtiecīgi izmantot dažādas sociālo tīklu iespējas? Nodarbībās diskutēsim un mācīsimies jēgpilni izmantot plašo IKT klāstu izglītībā.

Ja esi metodiskās apvienības, izglītības pārvaldes vai skolas vadītājs un vēlies noorganizēt nodarbības skolotāju grupai, raksti uz siic@lu.lv vai zvani uz 67033741.


Piedāvājam arī individuālu atbalstu skolotājiem, kopīgi analizējot viņa mācību stundas. 

Vadām sadarbības un savas darbības izpētes grupas skolotājiem un skolu vadītājiem.