Profesionālā pilnveide mācību priekšmetos

Ja esi bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas vai matemātikas skolotājs, kurš vēlas mācīties profesionālu ekspertu vadībā, izmantojot inovatīvas mācīšanās formas, piedāvājam tev izvēlēties kādu no profesionālās pilnveides programmām. 

► "Pilnveidotais mācību saturs"

JAUNA PROGRAMMA  
Mācību priekšmets 12 - 24 - 36 stundu kursi
Matemātika Fizika • Izpratne par iespējām plānot un īstenot pilnveidoto mācību saturu
Ķīmija Bioloģija • Prasmes veidot efektīvu mācību stundu
Ģeogrāfija Dabaszinības • Uzdevumi, kuru veikšana māca iedziļināties
Tehnoloģijas un dizains • Starpdisciplināru un kopīgu tematu plānošana un īstenošana

 

► "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei"

JAUNA PROGRAMMA PAPILDUS INFORMĀCIJA
Matemātika (12h) Dabaszinības (12h)
• Informācijas apstrāde izmantojot Venna diagramas un grafus

• Pētniecisko un inženiertehniskā dizaina prasmju lietošana

• Algoritmu veidošanas prasmju apgūšana izmantojot šifrēšanu

• Kopskarību eksperimenta veidošana un ilglaicīga pētījuma veikšana

• Stratēģiju radīšana un izmantošana spēļu veidošanā

• Kopējā sasaiste ar inženiertehnisko dizaina procesu

Pēc programmas apguves kursu dalībniekiem ir pieeja "Prātnieku laboratorijas" nodarbību materiāliem 4. klasei.

 

► "Skolēna kompetences attīstīšana konkrētu mācību priekšmetu un jomu ietvaros"

Mācību priekšmets 1. Tēma (12h) 2. Tēma (12h) 3. Tēma (12h)
Bioloģija • Kā mācīt bioloģijas saturu, izmantojot modelēšanu?  Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība konkrēta mācību priekšmeta stundās*  Informāciju tehnoloģiju jēgpilna izmantošana konkrēta mācību priekšmeta stundās**
Fizika • Kā mācīt par kustību un spēkiem? 
Ķīmija • Kā mācīt par oksidēšanās - reducēšanās procesiem? 
Matemātika • Kā mācīt par sakarībām un funkcijām? 

*Pētnieciskās darbības prasmes ir prasmju kopums, kas dod iespēju pāriet no reproduktīvas darbības uz produktīvu. Kā palīdzēt skolēnam tās attīstīt? Kā visveiksmīgāk organizēt  pētniecisko darbību mācību stundā? Nodarbībās modelēsim un analizēsim situācijas, mācīsimies no pozitīviem pieredzes piemēriem.

**Dažādas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ieņem aizvien lielāku lomu mūsu dzīvē. Tām vieta arī mācību procesā. Kādi ir specifiskie rīki un programmas, ko varam izmantot savā mācību priekšmetā? Kā mērķtiecīgi izmantot dažādas sociālo tīklu iespējas? Nodarbībās diskutēsim un mācīsimies jēgpilni izmantot plašo IKT klāstu izglītībā.

Ja esi metodiskās apvienības, izglītības pārvaldes vai skolas vadītājs un vēlies noorganizēt nodarbības skolotāju grupai, raksti uz dace.rutina@lu.lv vai zvani uz 67034744.

 

Piedāvājam arī individuālu atbalstu skolotājiem, kopīgi analizējot viņa mācību stundas. 

Vadām sadarbības un savas darbības izpētes grupas skolotājiem un skolu vadītājiem.