Profesionālā pilnveide visiem skolas skolotājiem

 

Ja esi dabaszinātņu, literatūras vai jebkura cita mācību priekšmeta skolotājs un esi ieinteresēts uz kvalitatīvām pārmaiņām savā skolā, turklāt gatavs mācīties skolas komandā, piedāvājam tavā skolā īstenot divas profesionālās pilnveides programmas:

 

► 1. Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda (12 stundas)

  • Efektīvas, uz skolēna mācīšanos vērstas stundas pazīmes;

  • Plānošana uz skolēnam sasniedzamo rezultātu; atgriezeniskā saite par sasniegto; stundas organizatoriskā struktūra; mācīšanās modeļi dažādu prasmju attīstīšanai.

  • Stundu vērošana un  analīze kā skolotāju  profesionālā pilnveide; tās  mērķi, formas, norise. 


► 2. Skolēnu mācīšanās motivācijas sekmēšana  (12 stundas)

  • Mācību saturs, uzdevumi un teksti, kas sekmē skolēna motivāciju mācīties.
  • Mācību process, kas sekmē skolēna motivāciju mācīties.
  • Motivējošas darbības skolotāja praksē.


Ja vēlies noorganizēt kopīgas nodarbības visiem savas skolas skolotājiem, raksti uz dace.rutina@lu.lv vai zvani uz 67034744. Par vietu un laiku iespējams individuāli vienoties.