Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Prātnieku Laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.01.2019.

Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Prātnieku laboratorijā piedāvā attīstīt radošumu un domāšanu 4. – 7. klases skolēniem, apgūstot integrētu mācību programmu eksaktajā jomā. Tā ietver dabaszinību, domāšanas un programmēšanas nodarbības, kas izveidotas pēctecīgi trīs gadu mācību ciklam.

Prātnieku laboratorijas moto: Uzdrīksties! Domā! Radi!

Prātnieku laboratorija ir interešu izglītības pētniecības skola, kas piedāvā alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos eksaktajās zinātnēs skolēniem eksperimentējot, pētot, radot jaunus produktus, atklājot, veidojot, papildinot zināšanas un prasmes, saskatot kopīgo un atšķirīgo. Īpaša uzmanība nodarbībās tiek veltīta arī komunikācijas, domāšanas, sadarbības, vērtēšanas un domāšanas par domāšanu prasmju attīstīšanai.

Nodarbībās skolēniem ir iespēja:
• veikt aizraujošus eksperimentus, pētīt dabā un laboratorijā,
• attīstīt domāšanas un matemātikas prasmes,
• spert pirmos soļus programmēšanas pasaulē,
• radīt, plānot un īstenot savas idejas.

Nodarbības ietver:
• problēmsituāciju risināšanu, kad nodarbību vadītājs kopīgi ar prātniekiem meklē atbildes uz nodarbībā uzdoto jautājumu; prātnieki veido prototipus un dažādus modeļus, apgūstot inženiertehniskās, zinātniskās, kritiskās un analītiskās domāšanas veidus;
• pašizziņu un pašvadību, kad prātnieki plāno uzdevumu veikšanas procesu un uzņemas atbildību par to, seko līdzi savai darbībai, izvērtē to, nebaidās kļūdīties, mācoties no kļūdām, mācās novērtēt paša progresu, kā arī veidot pozitīvas attiecības un vidi sev apkārt,

• radošuma attīstīšanu, kad prātnieki rada daudz un dažādu ideju, starp tām cenšas atrast savu unikālo ideju, mācās dažādi lūkoties uz risināmo jautājumu, izvērtēt savu piedāvājumu un to uzlabot.  

Prātnieku laboratorija ir arī prakses vieta studentiem, topošajiem skolotājiem.

Nodarbību laiki 2018./2019.m.g.

     

Vēlies uzzināt papildus informāciju?

E-pasts: pratnieku.laboratorija@lu.lv

Tel.: +371 29244850 (Ilze France - Prātnieku laboratorijas vadītāja)

Seko mums @pratnieku.laboratorija

Prātnieku laboratorijas sadarbības skolas

Projektu īsteno LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, to atbalsta LU mecenāts SIA "Mikrotīkls", ziedojumu administrē LU Fonds.