Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Skolotāji aicināti dalīties ar veiksmīgām metodiskām idejām konferencē!
LU Prātnieku laboratorija
07.05.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) aicina bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotājus pieteikties dalībai ikgadējā metodiski praktiskajā konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši”, lai prezentētu savu veiksmīgi realizētu metodisku ideju.

Katru gadu konferencē skolotāji dalās pieredzē ar kvalitatīvām metodiskām idejām, kuru izmantošana mācību saturu apguvi padara aizraujošāku.

Aicinām iesūtīt pieteikumu, lai dalītos pieredzē ar metodisku ideju, rādot citiem skolotājiem līdzi paņemtos materiālus plakātā, savā portatīvajā datorā, izmantojot spēles, izdales materiālus u.c. (būs pieejams galds un statīvs plakāta nostiprināšanai).

Pieteikumam jāatbilst kādam no šiem tematiem:

·     „Kā ieinteresēju, panāku iesaistīšanos un iedziļināšanos, palīdzu skolēniem veidot izpratni par būtiskiem mācību satura jautājumiem?”;

·       Kā mācu un vērtēju skolēniem būtiskas prasmes, stratēģijas?”;

·       Kā stundās mācu izmantot citā mācību priekšmetā apgūto?”;

·       Kā palīdzu ikvienam skolēnam sasniegt labākus rezultātus?”;

·       Kā skolēni manās stundās izmanto un pilnveido digitālās prasmes?”.

Pieteikumus iespējams nosūtīt līdz 31. maijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu: https://ej.uz/DMSER_piet

Konference notiks 23. augustā Rīgā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1.

Konferences programmā paredzēta arī paneļdiskusija, ekspertu vadītas darbnīcas, zinātniskie lasījumi, iespēja uzdot jautājumus par sev aktuāliem tematiem ekspertiem un valsts institūciju darbiniekiem sarunu istabā, kā arī izstāde, kur būs iespējams iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām izglītībā un uzzināt par iespējām, kā mācību stundas padarīt vēl interesantākas.

 

Konferenci organizē LU SIIC sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju.

 

Papildu informācija:

Ieva Namsone, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

E-pasts: ieva.namsone@lu.lv