Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kurš zinātnieks ieviesa jēdzienu „šūna”?

 

 

 

 

Pamatojums
R. Huks novēro mazas „istabiņas” korķa preparātā un nosauca par šunām.


Tālāk

2. Ar kuru palielināmo ierīci var aplūkot baktērijas iekšējo uzbūvi?

 

 

 

 

Pamatojums 
Ttikai ar caurstarojošo elektronmikroskopu baktēriju griezumā var aplūkot tik sīkas baktēriju sastāvdaļas kā ribosomas, nukleoīdu.


Tālāk

3. Atrodi attēlā, kuri no nosauktajiem organoīdiem sastopami gan augu, gan dzīvnieku šūnās?

 

 

 

Pamatojums
Visos pārējos atbilžu variantos ir kāds tikai augiem raksturīgs organoīds: A – hloroplasti; B – leikoplasti; D – hromoplasti.


Tālāk

4. Kurš apgalvojums par šūnapvalku ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums
Visām šūnām ir šūnapvalks, ieskaitost dzīvnieku šūnas un tas atrodas virs plazmatiskās membrānas, sastāv galvenokārt no ogļhidrātiem un citām vielām.


Tālāk

5. Kāda ir endoplazmatiskā tīkla funkcija?

 

 

 

 

Pamatojums
Endoplazmatiskais tīkls sintezē ogļhidrātus un olbaltumvielas un transportē organiskās vielas.


Tālāk

6. Kuri organoīdi veic olbaltumvielu sintēzi?

 

 

 

 

Pamatojums
Ribosomas sintezē olbaltumvielas.


Tālāk

7. Kurš apgalvojums par šūnas plazmatisko membrānu ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums:
Šūnas plazmatiskā membrāna sastāv no fosfolipīdu dubultslāņa un olbaltumvielām.


Tālāk

8. Izmantojot attēlu atbildi uz jautājumu! Kurš ir aktīvais vielu transports?

 

 

 

 

Pamatojums
Kālija - nātrija sūknis pārnes jonus no vides ar zemāku koncentrāciju uz vidi ar augstāku koncentrāciju un patērē ATP enerģiju.


Tālāk

9. Kurā šķīdumā cilvēka eritrocīti zaudēs ūdeni, ja asins plazmas normālā sāļu koncentrācija ir 0,9 %?

 

 

 

 

Pamatojums
Cilvēka asins plazmā ir ~0,9 % NaCl. Eritrocītus ievietojot augstākas koncentrācijas šķīdumā, šūna caur membrānu zaudēs ūdeni, jo ūdens molekulas pārvietosies lielākas sāļu koncentrācijas (5 %) šķīduma virzienā.


Tālāk

10. Kā sauc attēlā A un attēlā B  redzamo vielu transportu šūnā?

 

 

 

 

Pamatojums:
Process A ir mazu šķidruma pilienu transports, kas notiek, molekulām piesaistoties pie plazmatiskās membrānas olbaltumvielām - pārnesējiem un membrānai apliecoties ap pilienu. B attēlā redzama salīdzinoši liela cietas vielas daļiņa, ap kuru apliecas šūnas membrāna.


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.