Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kurš no dotajiem ir visbiežāk sastopamais elements dzīvajā dabā?

 

 

 

 

Pamatojums Ogleklis ietilpst visu organisko vielu sastāvā.


Tālāk

2. Kura viela nav lipīds?

 

 

 

 

Pamatojums Ciete ir ogļhidrāts.


Tālāk

3. Kurš no apgalvojumiem par nukleotīdiem ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: Nukleotīds sastāv no monosaharīda, slāpekļa bāzes, fosforskābes atlikuma.


Tālāk

4. Ķīmiskos elementus, kas dzīvo organismu normālai augšanai un attīstībai nepieciešami salīdzinoši mazā daudzumā (mazāk par 0,01 %), sauc par...

 

 

 

 

Pamatojums Mikroelementi šūnā sastopami relatīvi niecīgā daudzumā.


Tālāk

5. Kurš apgalvojums par ATP ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: ATP –  ir enerģijas piegādātājs šūnām. Reaģējot ar ūdeni, veido ADP (adenozīndifosfātu) un P (fosforskābes atlikumu). Tā rezultātā atbrīvojas enerģija. 


Tālāk

6. Celuloze ir...

 

 

 

 

Pamatojums: Celuloze ir ogļhidrāts, kas sastāv no glikozes molekulām. Saišu novietojums starp glikozes molekulām celulozē izraisa taisnu, šķiedrveida polimēru veidošanos.


Tālāk

7. Nosauc, kas paātrina bioķīmiskās reakcijas organismā?

 

 

 

 

Pamatojums Enzīmi ir biokatalizatori, kas regulē ķīmisko reakciju norises ātrumu.


Tālāk

8. Ciete, glikogēns un celuloze ir...

 

 

 

 

Pamatojums:  Visizplatītākie polisaharīdi dzīvajos organismos ir ciete, glikogēns un celuloze. Tos veido glikozes molekulu ķēdes.


Tālāk

9. Ogļhidrātus iedala:

 

 

 

 

Pamatojums: Ogļhidrātus iedala pēc monomēru skaita molekulā – monosaharīdi, disaharīdi, polisaharīdi.


Tālāk

10. Kas ir olbaltuvielu monomēri?

  M

 

 

 

Pamatojums:  Aminoskābes ir olbaltumvielu monomēri.


Tālāk

11. Kas ir galvenais šūnas enerģijas avots?

 

 

 

 

Pamatojums: ATP satur enerģiju, ko šūna izmanto enerģētiskajos procesos.


Tālāk

12. Kas ir adenīns, guanīns, citozīns, timīns?

 

 

 

 

Pamatojums: DNS nukleotīdu sastāvā ir četru veidu slāpekļa bāzes: adenīns, guanīns, citozīns, timīns


Tālāk

13.  Kā sauc procesu, kurā obaltumviela zaudē savu dabisko struktūru?

 

 

 

 

Pamatojums: Ja olbaltumviela zaudē savu normālo konfigurāciju, tad notikusi – denaturācija. Saistības izjaukšana starp atsevišķām olbatumvielu molekulas daļām. To var izraisīt gan temperatūra, gan pH.  


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 13.