Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kā sauc posmu no jaunas šūnas rašanās līdz tās dalīšanās beigām?

 

 

 

 

Pamatojums: Šūna šajā laikā iziet pilnu attīstības ciklu.


Tālāk

2. Kā sauc ciklu starp šūnas dalīšanās reizēm?

 

 

 

 

Pamatojums: Tā ir fāze, kad notiek visi šūnas funkcionālie procesi starp dalīšanās procesa fāzēm.


Tālāk

3. Cik hromosomu būs meitšūnā pēc mitozes, ja vecākšūnā pirms mitozes ir četrpadsmit hromosomu?

 

 

 

 

Pamatojums: Mitozes rezultātā rodas meitšūnas ar tādu pašu hromosomu skaitu kā mātšūnā.


Tālāk

4. Kurā mitozes stadijā notiek hromosomu atvirzīšanās uz poliem?

 

 

 

 

Pamatojums: Anafāzē hromosomas sastāv no vienas hromatīdas un tās virzās uz vārpstas poliem. 


Tālāk

5. Kura no mitozes stadijām ir parādīta attēlā?

 

 

 

 

Pamatojums: Attēlā redzams, ka sāk veidoties iežmauga, lai atdalītos divas meitšūnas.


Tālāk

6. Kurš apgalvojums par interfāzi ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: Laika posmu starp divām šūnu dalīšanās reizēm sauc par interfāzi. Tā sastāv no šūnas augšanas stadijas (G1), DNS replikācijas (S) un šūnas gatavošanās dalīšanās procesam (G2). 


Tālāk

7. Kāds hromosomu skaits būs meitšūnās pēc mejozes, ja vecākšūnā ir divpadsmit hromosomas?

 

 

 

 

Pamatojums: Mejozes procesā hromosomu skaits samazinās uz pusi.


Tālāk

8. Kurā mejozes stadijā notiek homologo hromosomu atdalīšanās?

 

 

 

 

Pamatojums: Šajā stadijā hromosomas atiet uz pretējiem poliem.


Tālāk

9. Kurš process notiek pirms mejozes I?

 

 

 

 

Pamatojums: Pirms mejozes I visas hromosomas - DNS ir nokopējušās - replicējušās un katra eksistē kā hromatīdu pāris.


Tālāk

10. Kurš no minētajiem apgalvojumiem par spermatoģenēzi ir patiess?

 

 

 

 

Pamatojums: Spermatoģenēzes rezultāts ir haploīdu vīrišķo dzimumšūnu izveide.


Tālāk

11. Kurš no minētajiem apgalvojumiem par ooģenēzi ir aplams?

 

 

 

 

Pamatojums: Dzimumšūnas ir haploīdas.


Tālāk

12. Kura no mejozes stadijām ir parādīta attēlā ?

 

 

 

 

Pamatojums: Redzama izveidojusies dalīšanās vārpsta, kura piestiprināta pie veselām hromosomām, nevis to pusītēm kā metafāzē II


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 12.