5.6. Spermatoģenēze un ooģenēze

Spermatoģenēze un ooģenēze ir procesi, kuros zīdītājiem, ieskaitot cilvēku, veidojas gametas jeb dzimumšūnas. Vīrišķās dzimumšūnas veidojas spermatoģenēzē, bet sievišķās ooģenēzē. Spermatoģenēzes rezultātā no vienas diploīdas šūnas veidojas četri haploīdi spermatozoīdi, turpretī ooģenēzē veidojas viena olšūna un trīs polāri ķermenīši.
Spermatoģenēzes un ooģenēzes shēmas redzamas 8. att.
Spermatozoīdu veidošanās norisinās cikliski organisma reproduktīvā vecuma laikā. Lai izveidotos nobriedis spermatozoīds, nepieciešamas vidēji 72 dienas (animācija).
Olšūnu veidošanās noris divos posmos. Pirmais posms noris embrionālās attīstības laikā un noslēdzas ar diploīdu šūnu izveidošanos, no kurām otrajā posmā izveidosies olšūnas.
Otrais posms noris cikliski organisma reproduktīvā vecuma laikā. Lai šajā ciklā izveidotos nobriedusi olšūna, nepieciešamas vidēji 14 dienas.


8. att. Spermatoģenēze un ooģenēze