Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Dzimumvairošanās priekšrocības ir

 

 

 

 

Pamatojums: Jo notiek ģenētiskas informācijas pārkombinēšanās.

Tālāk

2. Partenoģenēze ir

 

 

 

 

Pamatojums: Jo tā ir attīstība no dzimumšūnas – gametas.


Tālāk

3. Kurā no redzamiem attēliem ir novērojama dzimumvairošanās?

 

 

 

 


Pamatojums: Jo ola ir dzimumšūna – gameta.


Tālāk

4. Kurš ir auga dzimumvairošanās orgāns?

 

 

 

 

Pamatojums: Jo tajā veidojas gametas.

Tālāk

5. Kāds no attīstības tipiem ir attēlā redzamajam dzīvniekam?

 

 

 

 

Pamatojums: Jo medūzas dzīves laikā ir dzimumpaaudze, kur šķirtdzimuma organismi veido gametas un ir bezdzimumpaaudze – polips, kurš spēj vairoties bezdzimumceļā – pumpurojoties un arī daloties šķērseniski, veidojot jaunas medūzas.


Tālāk

6. Kurš no attēlā redzamajiem bezdzimumvairošanās veidiem ir dalīšanās?

 

 

 

 


Pamatojums:Redzama amēba dalīšanās procesa laikā


Tālāk

7. Kurš no bezdzimumvairošanās veidiem ir raksturīgs hidrai ?

 

 

 

 

Pamatojums: Jo tas ir tipisks zarndobumaiņu bezdzimumvairošanās veids


Tālāk

8. Kura no šūnām piedalās dzimumvairošanās procesā?

 

 

 

 

Pamatojums: Jo olšūna ir haploīda dzimumšūna


Tālāk

9. Kāda tauriņa attīstības stadija ir redzama attēlā?

 

 

 

 

Tālāk

10. Augu vīrišķās dzimumšūnas veidojas

 

 

 

 

Pamatojums: Jo putekšņlapās veidojas un nobriest putekšņi, kuros savukārt notiek spermiju veidošanās


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.