1.4. Ziedaugu dzimumvairošanās

1) Segsēkļu ziedu sievišķā daļa ir auglenīca, kurā atrodas viena vai vairākas sēklotnes. Tajā atrodas sievišķā haploidālā šūna, kurai vairakkārt mitotiski daloties veidojas olšūna (n) un 7 haploidālās šūnas, no kurām 2 saplūst un veido diploidālu sekundāro kodolu (2n).

2) Vīrišķā zieda daļā ir putekšņlapas, kurās no katras haploidālās šūnas veidojas puteksnis, kurā atrodas divas šūnas.

3) Putekšņu nokļūšana uz auglenīcas drīksnas, sauc par apputi.

4) Pēc apputes puteksnis dīgst un abām tā šūnām daloties, veidojas 2 spermiji, kas nonāk pa dīgļstobru auglenīcas sēklotnē.

5) Ziedaugiem raksturīga divkāršā apaugļošanās (skat, att.) viens spermijs (n) saplūst ar sekundāro kodolu (2n) veidojas triploidāla (3n) šūna, kurai daloties, veidojas endosperma – barības vielu rezerve dīglim. Otrs spermijs (n) saplūst ar olšūnu (n) un rodas diploidāla (2n) zigota. Tai drostalojoties sākas dīgļa attšitība.

6) Segsēkļiem dīglis attīstās sēklaizmetnī, kur veidojas sēkla. Sēklas atrodas augļos, Dīglis ir aizsargāts no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes.

Sūnu dzimumvairošanās (animācija)(animācija)