Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kas notiek difūzijas procesā?

 

 

 

 

Pamatojums:  Difūzija ir vienas vielas molekulas iespiešanās otras vielas starpmolekulu telpā.


Tālāk

2. Gāzes absolūto temperatūru paaugstina 3 reizes. Kā mainās gāzes molekulu vidējā kinētiskā enerģija?

 

 

 

 

Pamatojums: Ideālās gāzes molekulu vidējā kinētiskā enerģija . Ja gāzes temperatūra paaugstinās 3 reizes, tad molekulu kinētiskā enerģija arī palielinās 3 reizes.


Tālāk

3.Cik liela ir gāzes molekulu koncentrācijas kārta 200 K temperatūrā un 138 kPa spiedienā?

 

 

 

 

Pamatojums:  p = nkT   


Tālāk

4. Cik liela ir vesela cilvēka ķermeņa temperatūra kelvinos?

 

 

 

 

Pamatojums: T = t + 273. Vesela cilvēka ķermeņa temperatūra ir 36,6 °C, tātad T = 36,6 + 273 = 309,6 K.


Tālāk

5. Uz galda novietoti divi trauki. Vienā traukā ūdens temperatūra ir 15 °C, bet otrā traukā 40 °C. Kāda ir ūdens temperatūra, ja ūdeni no abiem traukiem ielej vienā traukā un samaisa (pieņemt, ka siltumapmaiņa ar apkārtējo vidi nenotiek)?

 

 

 

 

Pamatojums: Pēc termodinamiskā līdzsvara iestāšanās traukā būs kāda vidējā temperatūra intervālā no 15 °C līdz 40 °C.


Tālāk

6. Saaukstēšanās gadījumos cilvēkus dažkārt ārstē, izmantojot bankas (stikla glāzītes), ko sakarsē un novieto uz slimnieka muguras. Tās pielīp pie muguras, jo:

 

 

 

 

Pamatojums: Spiediens atdziestošās glāzītes iekšienē kļūst mazāks nekā atmosfēras spiediens un glāzīte pielīp.


Tālāk

7. Kāda ir temperatūra kosmiskās telpas viduspunktā starp Sauli un Mēnesi?

 

 

 

 

Pamatojums:Temperatūra, kas ir zemāka par Saules virsmas vidējo temperatūru.


Tālāk


8. Attēlos parādīta gāzes stāvokļa maiņa no punkta 1 uz punktu 2. Kurā no grafikiem (A, B, C vai D) attēlota gāzes izohoriska sildīšana?

 

 

 

 

Pamatojums: Izohoriski procesi ir attēloti B un C grafikos. Lai saglabātu nemainīgu tilpumu, gāzi sildot, spiediens palielinās, tātad izohoriska sildīšana ir attēlota C grafikā.


Tālāk


9. Attēlā parādīta noteiktas masas ideālās gāzes stāvokļa maiņa: 1→  2, 1 → 3, 1→ 4. Kuriem gāzes stāvokļiem atbilst vienāda temperatūra?

 

 

 

 

Pamatojums: Gāzes stāvokļa maiņa procesā 1 → 3 ir izoterma, tātad nemainīga temperatūra ir stāvoklī 1 → 3.


Tālāk

10. Noslēgtā traukā gāzes tilpums ir 50 cm3. Nemainīgā temperatūrā to palielina par 150 cm3 . Kā un cik reižu mainās gāzes spiediens?


 

 

 

 

 

Pamatojums: . Nemainīgā temperatūrā, palielinot gāzes tilpumu, tās spiediens samazinās. Sākumā tilpums bija 50 cm3, beigās 50 + 150 = 200 cm3. Izotermiskā procesā: p1V1 = p2V Spiediens samazinās 4 reizes.


Tālāk


11. Grafikā attēlots gāzes lielumu maiņas grafiks, ja gāzes masa ir nemainīga. Kurā no tabulām ir apkopots pareizs gāzes lielumu maiņas apraksts? Tabulās izmantotie apzīmējumi: p - spiediens, V - tilpums, T - temperatūra, ↓ - samazinās, ↑ - palielinās, const. - nemainās.
posms p V T posms p V T posms p V T posms p V T
1→2 const. 1→2 const. 1→2 const. 1→2 const.
2→3 const. 2→3 const. 2→3 const. 2→3 const.
3→4 const. 3→4 const. 3→4 const. 3→4 const.
     

  

 

 

 

Pamatojums:Gāzes parametru maiņu var nolasīt no grafika. Aizkrāsotajos lauciņos norādītas kļūdas.
posms p V T posms p V T posms p V T posms p V T
1→2 const. 1→2 const. 1→2 const. 1→2 const.
2→3 const. 2→3 const. 2→3 const. 2→3 const.
3→4 const. 3→4 const. 3→4 const. 3→4 const.

Tālāk
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 11.