1. uzdevums

Gaisa relatīvais mitrums 24 °C temperatūrā ir 80 %. Cik liela ūdens masa rasas veidā izdalās no 1,0 m3 gaisa, ja naktī gaisa temperatūra pazeminās no 24 °C līdz 12 °C?

Tālāk

Atbilde
m = 7,42 g.