3.1. Gaisa mitrums

Ar jēdzienu „gaisa mitrums” saprot ūdens tvaika esamību gaisā. Gaisa mitruma raksturošanai ieviesti šādi lielumi: gaisa absolūtais mitrums un gaisa relatīvais mitrums, ūdens tvaika parciālspiediens, rasas punkts.

Gaisa absolūtais mitrums Gaisa relatīvais mitrums Ūdens tvaika parciālspiediens Rasas punkts
ir ūdens tvaika masa (parasti izsaka gramos) vienā kubikmetrā gaisa.
Šo lielumu var aprēķināt, izmantojot gāzu stāvokļa vienādojumu.
ir ūdens tvaika parciālspiediena p attiecība pret piesātināta tvaika parciālspiedienu p0 tajā pašā temperatūrā ir relatīvais mitrums :

Šo lielumu var izmērīt ar psihrometriem vai higrometriem.  
ir spiediens, ko rada tikai gaisā esošais ūdens tvaiks, neievērojot citu gāzu spiedienu. ir temperatūra, līdz kādai izobāriski jāatdzesē gaiss, lai ūdens tvaiks kļūtu piesātināts. Dabā šīs process novērojams vasaras vakaros, kad, gaisam atdziestot, parādās migla, bet naktī arī rasa. Šo lielumu var izmērīt ar higrometriem.